Laane Trading Bvba - Lintsesteenweg 60 - B-2500 Lier
Nederlands English

Funderingsbekisting

Producten > Funderingsbekisting > Balken: Technische Fiche

Balken: Technische Fiche

Beschrijving | Foto's | Techniche Fiche | Verwerking | Productlijst

De balkbekisting bestaat uit XPS volgens technische gegevens van BASF (zie tabel hieronder) of uit een combinatie van XPS en vezelcementplaat .

De verschillende isolatieplaten van de balkbekisting worden in geconditioneerde omstandigheden industrieel met elkaar verlijmd door middel van een tixotope polyurethaan lijm.

Het gebruikte isolatiemateriaal voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen met betrekking tot de drukvastheid en isolatiewaarde.

In functie van de hoogte van de bekisting worden er aan de binnenzijde ankerlijsten voorzien waardoor de twee buitenwanden na het plaatsen van de wapening met elkaar verbonden worden. Hierdoor wordt een stabiele bekisting gewaarborgd.

Na het plaatsen van de wapening kan de beton in l agen aangebracht worden.

 

Technische gegevens van BASF

 

Eigenschap Eenheid Norm 2800
CS
3035
CS
4000
CS
5000
CS
warmtegeleidingcoëfficiënt
(*) Meetwaarde bij gem 10ï C
W/(m.k.) DIN 52612
NBN B62-203
NEN-EN 13164
< 60 mm = 0,033
> 60 mm = 0,036
Druksterkte c.q. drukspanning bij 10% samendrukking
(*) Vanaf isolatiedikte 50 mm
N/mm² DIN 53241
NEN-EN 826
0,30 0,30 0,50 0,70
Druksterkte bij 1000 uren belasting
(*) Samendrukking <2% bij 23ï C.
N/mm² ISO 7850 0,16 0,16 0,24 0,30
Toelaatbare blijvende drukspanning
(*) Na 20 jaar bij 23ïC. Samendrukking < 2%
N/mm² NEN-EN 1606 0,10 0,10 0,18 0,25
Maximale drukspanning bij verkeerslasten
(*) Bij norm. Temp. Samendrukking < 2% Incl stootfactor ï = 1,4
N/mm²   0,13 0,13 0,23 0,30
Elasticiteitsmodulus N/mm² DIN 53421
NEN-EN 826
  20 30 40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt
(*) L = Lengte - B = Breedte
Mm/(m.k)   L 0,08
B 0,06
L 0,08
B 0,06
L 0,08
B 0,06
L 0,08
B 0,06
Wateropname
% volume DIN 53434 < 0,2
Diffusie weerstandsgetal
(*) Is afhankelijk van de dikte
  DIN 52615
NEN-EN 12087
160/100 200/80 200/100 200/100
Hechting aan beton N/mm²   0,25 - 0,60      
Afschuifsterkte N/mm² Din 53427 0,3      
Brandklasse   NEN-EN 6065
DIN 4102
NBN D21-203
Klasse 2
B1
Klasse 2
B1
Klasse 2
B1
Klasse 2
B1
Temperatuurbestendigheid °C   75 75 75 75
Oppervlakte-afwerking     gewafeld glad glad glad
Cappilariteit % volume   0 0 0 0
Dimensionele stabiliteit onder invloed van warmte en belasting % DIN 18164 2 2 2 2
Volumieke massa Kg/m³ NBN-EN 1602 30 33 35 45