Laane Trading Bvba - Lintsesteenweg 60 - B-2500 Lier
Nederlands English

Funderingsbekisting

Producten > Funderingsbekisting > Balken: Verwerking

Balken: Verwerking

Beschrijving | Foto's | Techniche Fiche | Verwerking | Productlijst

 

Verwerkingsvoorschriften voor latei bekisting
 1. De ondergrond voor de oplegging moet stofvrij zijn en licht vochtig. Bij zeer warm weer de ondergrond bevochtigen!
 2. Bij lateibekistingen met een polystyrol bodem moet het bodemdeel zover uitgesneden worden dat nog ca 3 cm polystyrol op de muur ligt.
  Opmerking: Lateibekistingen met een vezelcementplaat bodem hoeven niet uitgesneden te worden omdat de druksterkte van de vezelcementplaat gelijkaardig is aan die van beton.
 3. Het montageschuim ongeveer vingerdik op de ondergrond aanbrengen.
 4. Het latei bekistingelement in de montageschuim drukken en fixeren door op het element gewichten te plaatsen of door het vast te spijkeren. Dit om te voorkomen dat het element naar boven gedrukt wordt.
 5. Bij lange lateien de kopse zijden van de latei bekistingselementen vingerdik van montageschuim voorzien alvorens het volgende element te bevestigen.
 6. Stootvoegenvan polystyrol, die zonder de normaal aanwezige tand en groefverbinding, uitgevoerd worden moeten minimaal 1 cm uit elkaar staan waarna de ruimte volledig opgevuld wordt met montageschuim.
 7. Stootvoegen van vezelcementplaat (verticaal) moeten tijdens de uitharding van het montageschuim door element verbindingsprofielen gefixeerd worden.
 8. Voor het maken van binnenhoeken kan de lateibekisting gemakkelijk op verstek gezaagd worden.
 9. Wapening aanbrengen. Nadat de wapening aangebracht is moeten per meter 2 ankers ingehangen worden om te voorkomen dat de bekisting wijkt. Wanneer met een betonpomp gewerkt wordt moeten de ankers d.m.v. montageschuim gefixeerd worden.
 10. Het montageschuim is na 30 tot 120 minuten (afhankelijk van het weer) zover uitgehard dat gebetonneerd kan worden.
 11. De lateibekisting heeft geen problemen met de betondruk maar men moet toch wanneer met een trilnaald gewerkt wordt voorzichtig zijn om beschadigingen te voorkomen.
 12. Maximaal kan 36 cm in een doorgang gebetonneerd worden. Hogere elementen moeten in meerdere etappen gebetonneerd worden. Na een lichte uitharding van de onderste laag kan een tweede laag beton aangebracht worden. De tijd tussen de twee doorgangen varieert met de betonkwaliteit, het weer en de toeslagstoffen tussen een en vier uren.