Laane Trading Bvba - Lintsesteenweg 60 - B-2500 Lier
Nederlands English

Funderingsbekisting

Producten > Funderingsbekisting > Vezelcement: Technische Fiche

Vezelcement: Technische Fiche

Beschrijving | Foto's | Techniche Fiche | Verwerking | Productlijst

Beschrijving

De vezelcementplaten worden o.a. als voetmateriaal bij vloerrand-, latei-, balk-, en fundering-, en alle overige bekistingen toegepast.

Materiaal:

Vezelcementplaat

Materiaalsoort:

Vezelcementplaten zijn plaatvormige goederen gemaakt van houtsplinters onder toevoeging van Portlandcement en chemische toeslagstoffen in een vlakpers procïdï.

Eigenschappen:

Zeer goede bestendigheid tegen vocht, vorstbestendig en met hardmetaal gereedschap te bewerken. Het materiaal is hoogdrukvast en heeft een zeer geringe uitzet en krimpfactor

Oppervlakte:

glad; de ruwheid van de oppervlakte wordt met een pneumatisch procïdï getest. Waarde 120-150 ïm

Kleur:

cementgrijs

Afmetingen:

Volgens leveringsprogramma

Tolerantie:

Diktetolerantie voor 8, 10 en 12 mm dikke platen: +/- 0,7 mm
Diktetolerantie voor 14 mm dikke platen:+/- 1,0 mm

Soortelijk gewicht:

1,4 g/cmï +/- 0,1 volgens Zulassung Z-9.1-89DIBT in Berlijn

Dampdiffusie:

ï=22,6

Buigsterkte:

=0,9 x 10ïN/cmï, 9,0 Mpa volgens EW 634-2

Treksterkte:

312 N/cmï, 3,12 Mpa volgens het instituut voor Mechanik en Bau van de universiteit voor houtindustrie en bosbouw.

Druksterkte:

1,5 x 10ï N/cmï, 1,5 Mpa volgens MSZ 13336/1186

Brandeigenschappen:

niet brandbaar; volgens DIN 4102, Klasse A2

Milieueigenschappen:

schimmel en insectenbestendig. Voldoet zonder meer aan de bouwbiologische en bouwecologische eisen

Toelating:

Algemene bouwtoelating. Toelatingsnummer Z-PA-III 4.518

Isolatiewaarde:

0,4W/(m K)

Kwaliteit:

gecontroleerd door eigen laboratoria en door derden.