Laane Trading Bvba - Lintsesteenweg 60 - B-2500 Lier
Nederlands English

Funderingsbekisting

Producten > Funderingsbekisting > Vezelcement: Beschrijving

Vezelcement: Beschrijving

Beschrijving | Foto's | Techniche Fiche | Verwerking | Productlijst

Funderingsbekistingen van vezelcementplaat worden voornamelijk gebruikt in situaties dat de bekistingen niet meer verwijderd kunnen worden.
Vezelcementplaat is rotbestendig en drukvast en kan dus in de grond blijven zitten. Dit in tegenstelling tot spaanplaat of hout dat na verloop van tijd gaat rotten en dan een holle ruimte rond het fundament achterlaat wat tot ongewenste spanningen kan leiden.

Door het niet verwijderen van de bekisting kan de beton volledig 28 dagen uitharden onder ideale omstandigheden zodat de betonkwaliteit en daarmee de belasting van de funderingsstrook gegarandeerd kan worden.

Toepassingen voor deze vormen van bekistingen zijn vaak druk-belaste omgevingen zoals spoorwegperrons, sluiscomplexen, silofunderingen e.d.
Ook voor chemisch belaste omgevingen is vezelcement door zijn eigenschappen een ideaal bekistingmateriaal.