Laane Trading Bvba - Lintsesteenweg 60 - B-2500 Lier
Nederlands English

Funderingsbekisting

Producten > Funderingsbekisting > Vezelcement: Verwerking

Vezelcement: Verwerking

Beschrijving | Foto's | Techniche Fiche | Verwerking | Productlijst

Verwerkingsvoorschriften vezelcementplaat gebonden producten
 1. Vezelcementplaat is een cementgebonden plaatmateriaal en kan als elk cementgebonden materiaal behandeld worden. Lijmen, metselen, pleisteren, verven o.i.d.
 2. Het materiaal is met een hardmetalen zaag op maat te zagen.
 3. Voor het verlijmen adviseren wij pistolen montageschuim. Dit is goed gedoseerd aan te brengen, goedkoop en snel.
 4. Voor het verlijmen moet de ondergrond stofvrij zijn en licht vochtig. Bij zeer warm weer de ondergrond bevochtigen!
 5. Het montageschuim ongeveer vingerdik (pink) op de ondergrond aanbrengen
 6. Het vloerrand bekistingelement in de montageschuim drukken en fixeren door op het element gewichten te plaatsen of door vastspijkeren. Dit om te voorkomen dat het element naar boven gedrukt wordt bij een te overdadig schuimgebruik.
 7. De kopse zijden van het bekistingelement vingerdik van montageschuim voorzien alvorens het volgende element te bevestigen
 8. Stootvoegen van vezelcementplaat (verticaal) moeten tijdens de uitharding van het montageschuim door element verbindingsprofielen gefixeerd worden
 9. Voor het maken van binnenhoeken kan de voetplaat gemakkelijk op verstek gezaagd worden.
 10. Het montageschuim is na 30 tot 120 minuten (afhankelijk van het weer) zover uitgehard dat gebetonneerd kan worden.
 11. Om een loodrechte zijkant te krijgen moet er tijdens het verdichten van de beton met een trilnaald een afstand van minimaal 30 cm ten opzichte van het bekistingelement gehouden worden.